Wymagania na stopień żeglarza jachtowego

ŻEGLARZ JACHTOWY


UPRAWNIENIA:
Osoba posiadajaca patent żeglarza jachtowego uprawniona jest do:

 1. Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych,
 2. Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

 

PROCEDURA UZYSKANIA PATENTU:

 • Od kandydata na stopień żeglarza jachtowego wymagane jest:
  • ukończone 14 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości)
  • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa
  • w przypadku osoby niepełnoletniej - pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa
  • ukończenie szkolenia na stopień żeglarza jachtowego
  • podejście do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego
  • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień żeglarza jachtowego przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ
 • Szkolenie żeglarskie na stopień żeglarza jachtowego (obligatoryjne) wg programu szkolenia PZŻ (lub innego programu szkolenia zatwierdzonego przez właściwe ministerstwo), prowadzone jest przez Instruktora Żeglarstwa PZŻ. Pozytywne zakończenie szkolenia potwierdza odpowiednie zaświadczenie, wydane przez KWŻ-ta (kierownika wyszkolenia żeglarskiego).
 • Egzamin na stopień żeglarza jachtowego organizowany i przeprowadzany jest przez PZŻ (Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez właściwe władze OZŻ).
 • Po zatwierdzeniu wyników egzaminu przez Prezydium PZŻ, druk patentu wydawany jest przez biuro PZŻ i wysyłany na adres posiadacza stopnia żeglarza jachtowego


Wydarzenia

MIETEK FOLK - wielki koncert jubileuszowy 30 -lecie zespołu

więcej

DOBRE WINO - koncert

więcej

[ zobacz archiwum newsów ]

Szybki kontakt

518 592 676

10-160 Olsztyn
ul. Żeglarska 6
tel. 89 527 64 25
kom. 518 592 676

formularz kontaktowy

Partnerzy

aquadriver